Home Kinderopvang Buitenschoolse opvang

VVE

VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Kindercentrum Nijntje Pluis is een voorschoolse voorziening waar met een erkend VVE programma gewerkt wordt om de ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Wij werken op alle groepen met het speelse en educatieve programma Uk en Puk.  

Uk en Puk is een totaalprogramma wat inhoudt dat kinderen op een speelse manier activiteiten worden aangeboden die gericht zijn op  spraak-taal gebied, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische- en zintuiglijke vaardigheden. Op deze manier worden kinderen in staat gesteld zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Met vroegschoolse wordt groep 1 en 2 van een basisschool met VVE aangeduid. Het programma van Uk en Puk sluit aan op het programma wat op de basisschool wordt gebruikt, waardoor er een doorgaande leerlijn ontstaat.

 

Uk en Puk

Spelen is ontdekken, en spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk en Puk. Alle puk activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0-4 jaar. De pedagogisch medewerker zorgt ervoor dat de activiteit aansluit bij het niveau en de behoefte van het kind. Puk is de handpop die gebruikt wordt bij het programma Uk en Puk. Puk is het speelkameraadje van het kind en hij maakt altijd wel iets mee wat de kinderen herkennen. Hij is bijvoorbeeld verkouden of heeft nieuwe schoenen. Puk biedt troost en is het vriendje waar een kind zich veilig bij kan voelen. Met Puk kan je veel lachen en plezier maken. Er wordt gewerkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. Elk thema bevat activiteiten om in een grote groep, een kleine groep of individueel uit te voeren.

 

De volgende thema’s komen aan bod.

- Welkom Puk!

- Wat heb jij aan vandaag?

- Eet smakelijk!

- Dit ben ik!

- Reuzen en kabouters

- Regen

- Hatsjoe!

- Knuffels

- Oef, wat warm!

- Ik en mijn familie

- Voor de bijna 4-jarigen is er het extra thema “Ik ben bijna 4”

 

De pedagogisch medewerkers en kinderen zijn ongeveer zes weken bezig met een thema. Soms wordt er een extra onderwerp aan het thema toegevoegd. Bijvoorbeeld in het thema “Ik en mijn familie” gaat Puk met de trein naar opa en oma. Hier is het onderwerp “verkeer” aan toegevoegd waardoor het thema langer duurt. Ieder kind wordt alle VVE activiteiten onder begeleiding van een pedagogisch medewerker aangeboden. Iedere activiteit wordt afgestemd op de leeftijd en ontwikkeling van het kind. Bijvoorbeeld bij het thema Knuffels spelen de baby’s met een knuffel, en ervaren hoe een knuffel voelt. Laten de jongste peuters hun eigen knuffel aan de andere kinderen zien, en vertellen de oudste peuters iets over hun knuffel in de kring.

Observatie en oudergesprekken
Bij Nijntje worden de kinderen dagelijks geobserveerd tijdens de speelmomenten en activiteiten en observeren wij de ontwikkeling van ieder kind. Deze observaties worden door de leidster beschreven in een van onze observatieboeken namelijk Zo doe ik (hiermee start ieder kind). Bij de observatieboeken Zo praat ik, en Zo beweeg ik (dit zijn observatieboeken die  worden ingezet als een kind op een van deze ontwikkelingsgebieden een achterstand in de ontwikkeling vertoond). De mentor van het kind is verantwoordelijk dat zij het kind observeert en signaleert en dit bijhoudt in het observatieboek.

In de babygroep is een communicatie schrift en hierin wordt de ontwikkeling van de baby beschreven en deze gaat met de ouder mee naar huis. Daarnaast wordt het observatieboek ingevuld.

Elk jaar heeft de ouder een 10 minuten gesprek met de mentor van het kind.

Vervolgens gaat het observatieboek mee naar de peutergroep zodra jullie kind wordt doorgeplaatst. Tevens wordt het communicatieschrift vervangen door een ontwikkeling plakboek en in dit plakboek wordt de ontwikkeling verder beschreven met liedjes en werkjes van ieder kind.

Het observatieboek wordt verder ingevuld binnen de peutergroep en daarnaast maakt jullie kind drie mens tekeningen tijdens de  observatiemomenten bij 32, 38 en 44 maanden. In de peutergroep heeft elke ouder 1 keer per jaar een 10 minuten gesprek en bij het bereiken van de 47 maanden een 20 minuten gesprek met de mentor van het kind.

Bij het 20 minuten gesprek,  voordat jullie kind naar school gaat, wordt het overdrachtsformulier, de drie menstekeningen  en de observatieboek(en) besproken. Na afloop van het gesprek neemt de ouder het ontwikkeling plakboek mee naar huis.

Het observatieboek, de drie mens tekeningen en het overdracht formulier  gaan mee naar school voor de warme overdracht en de ouder kan zodra het kind op school zit het observatieboek terugvragen binnen de school.