Inschrijfformulier buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken is altijd aansluitend na schooltijd.
 

Persoonsgegevens ouders/verzorgers

Ouder/verzorger 1 met deze ouder wordt de overeenkomst aangegaan.

Ouder/verzorger 2

Plaatsingsgegevens

Schoolwekenovereenkomst

Vakantieovereenkomst

Strippenkaart

Foto's publiceren

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bevat aangescherpte privacy regels die vanaf 25 mei 2018 gelden voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de kinderopvang. Een belangrijk onderdeel van de wet is dat ouders toestemming dienen te geven voor het plaatsen van foto’s op bijvoorbeeld de website. Vanaf november 2019 stoppen wij met het plaatsen van foto's op facebook. Klik hier voor onze privacyverklaring

Incasso

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden
Klik hier voor de Leverings Voorwaarden
Klik hier voor de privacyverklaring

Zodra het contract is opgesteld sturen wij u het contract digitaal toe.