Ruiling feestdag

De ruiling van een nationale feestdag is alleen mogelijk voor contracten op basis van 52 weken.
 
Er zijn een aantal voorwaarden:
Aanvragen van opvang:

Bijvoorbeeld: Wilt u opvang in week 40 dan moet u ervoor zorgen dat deze aanvraag voor donderdag 13.00 uur in week 37 aangeleverd is.

- De feestdag kan geruild worden een maand voor de datum van de feestdag of een maand na de datum van de feestdag. Bijvoorbeeld 26 december is de tweede kerstdag en zijn wij gesloten, dan kan deze dag geruild worden in de tussenliggende periode van 25 november t/m 25 januari.
- De ruiling van een feestdag kan niet eerder worden aangevraagd dan twee weken van te voren. Voorbeeld stel dat je 26 december (tweede kerstdag) wil ruilen naar 30 november dan kun je de aanvraag bij ons indienen twee weken voor 30 november. (2 weken voordat je de dag wilt inhalen). De reden hiervan is dat eerst de vaste dagen, flexibele opvang en extra opvang wordt ingepland en pas daarna wordt er gekeken hoeveel kinderen er geplaatst kunnen worden, rekening houdend met het kind leidster ratio. 
Indien ruiling niet mogelijk is komt de dag te vervallen.
Volgorde van toekennen van opvang is als volgt. Vaste afname - flexibele afname - strippenkaart - extra opvang - wisselingen - ruiling feestdagen