Wisseling van opvangdag

Voorwaarden om een vaste opvang dag te kunnen wisselen.
- Maximaal 5 wisseldagen op jaarbasis (januari tm december)
- Aanvraag termijn van de wisseldag: voorbeeld:  wilt u opvang in week 40 dan moet u zorgen dat deze aanvraag voor donderdag 13.00 uur in week 37 is aangeleverd.
- De wisseling is alleen mogelijk binnen dezelfde maand. Dus een wisseling in oktober moet ook in oktober plaatsvinden en kan niet in de vorige of volgende maand plaats vinden. 
- De wisseling is definitief als u een bevestiging hebt ontvangen dat deze akkoord is. Een doorgevoerde wisseling kan niet worden teruggedraaid.
Volgorde van toekennen van opvang is als volgt. Vaste afname - flexibele afname - strippenkaart - extra opvang - wisselingen - ruiling feestdagen