GGD

De gemeente Dinkelland is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD Regio Twente voert daarom regelmatige inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden opgenomen in het LRKP (landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan u gebruikt maakt is opgenomen in het LRKP.

Inspectie rapporten Nijntje Pluis