Missie en visie

Missie
Kindercentrum Nijntje Pluis biedt professionele kinderopvang in een vertrouwde omgeving. Bij ons is iedereen uniek, zowel de kinderen, de ouders als de pedagogisch medewerkers. We houden rekening met ieders waarden en normen, sterke en zwakke kanten. We leren van elkaar, staan samen sterk en voelen verbondenheid met elkaar. Wij begeleiden kinderen op een professionele wijze stap voor stap in de ontdekkingstocht naar hun eigen “ik”. Daarbij stimuleren we spelenderwijs dat het zelf dingen ontdekt, probeert en onderzoekt, zodat het vertrouwen krijgt en talenten kan ontwikkelen.  Lachen, leren, leven en liefdevolle aandacht staan hierbij centraal.

Visie
Kindercentrum Nijntje Pluis is een open organisatie die professionele kinderopvang aanbiedt voor kinderen van 0-13 jaar waarbij het individuele kind altijd centraal staat. Naar ouders toe zijn wij een luisterend oor en streven ernaar een passende zorg te bieden aan uw kind, waarbij uw kind ook echt kind mag zijn. Met respect en een goede sfeer te creëren bieden wij een veilige en vertrouwde omgeving. Liefdevolle aandacht en interesse in uw kind staan hierbij centraal. Bij ons spreken we van het "wij-gevoel”. Samen uw kind begeleiden in zijn of haar ontwikkeling. Een goede communicatie tussen Nijntje Pluis, ouders en pedagogisch medewerkers is daarbij essentieel.

Nijntje Pluis levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling, opvoeding en verzorging van uw kind en dat doen we met passie en professionaliteit. Nijntje Pluis heeft goede contacten met het basisonderwijs in de gemeente Dinkelland en de overheidsinstellingen. Zo kunnen we uw kind op een passende wijze voorbereiden en begeleiden op het basisonderwijs. Wij hechten hierbij grote waarde aan openheid, respect, vertrouwen, veiligheid en persoonlijke aandacht ten aanzien van kinderen, ouders, medewerkers en andere betrokkenen.

In de Buitenschoolse opvang bieden wij een gevarieerd aanbod van activiteiten. Uw kind moet zich thuis voelen bij ons. Er is zowel ruimte voor rust, maar ook voor gezamenlijke activiteiten. Samen met uw kind kijken we naar een passend programma, waarbij iedereen in zijn waarde wordt gelaten, maar verbondenheid wel centraal blijft staan.