Kindercentrum
Nijntje Pluis

Pedagogisch beleid

Wij  werken met een pedagogisch beleid dat als doel heeft uw kind zelfvertrouwen en een eigen kijk op de wereld te geven. Het beleid is erop gericht dat uw kind zich in zijn eigen tempo en op zijn niveau optimaal kan ontwikkelen. Dit alles onder begeleiding van deskundige pedagogisch medewerkers. Er wordt op een respectvolle manier met elkaar omgegaan, zodat uw kind zich gewaardeerd, veilig en prettig voelt bij ons.

U wordt als ouder uiteraard volop betrokken bij de ontwikkeling van hun kind. Een uitdraai van ons volledige pedagogisch beleid sturen wij u graag toe.

  • BKR; bij het inplannen van het aantal pedagogisch medewerkers en kinderen hanteren wij de wettelijke regels betreffende het BKR. Wij mogen gedurende 3 uur per dag afwijken van deze BKR regel. Bij elke groep hangt een informatiekaart op welke tijden, indien wij dit willen, mogen afwijken van het BKR.

  • Binnen de 0 jarigen groep zijn wij verplicht dat er twee pedagogisch medewerkers van het team het vaste gezichten vormen. Een van deze twee vaste gezichten moet gedurende de dag aanwezig zijn. Wie deze vaste gezichten zijn vindt u terug op de informatiekaart die bij de groeps deur hangt van de 0 jarigen groep. Aangezien wij ruime openingstijden mogen wij de stabiliteit regel toepassen. Dit houdt in om o.a. lange diensten bij de vaste gezichten te voorkomen (6.45-18.30 uur) dat het grootste gedeelte van de dag een van de vaste gezichten aanwezig moeten zijn. Wij kiezen ervoor dat het eerste uur en het laatste uur van de dag ook een ander vaste pedagogisch medewerker van de groep aanwezig mag zijn.

  • Elke leidster heeft over een aantal kinderen de eindverantwoording. Zij is de mentor van uw kind. Tijdens de wenmomenten op de groep hoort u ook wie de mentor van uw kind is. De mentor van uw kind zal de observatie boeken die wij bijhouden invullen en voor u het eerste aanspreekpunt zijn over uw kind. De mentor voert ook de jaarlijkse oudergesprekken.