Kindercentrum
Nijntje Pluis

Pedagogisch beleid bso

  • BKR; bij het inplannen van het aantal pedagogisch medewerkers en kinderen hanteren wij de wettelijke regels betreffende het BKR. Wij mogen gedurende 3 uur per dag afwijken van deze BKR regel. Bij elke groep hangt een informatiekaart op welke tijden, indien wij dit willen, mogen afwijken van het BKR.
  • Elke leidster heeft over een aantal kinderen de eindverantwoording. Zij is de mentor van uw kind. U als ouder hoort bij het eerste overdrachtsmoment wie de mentor is van jullie kind. Zij heeft de eindverantwoording met alles wat betrekking heeft tot uw kind. Binnen de bso kennen wij gaan standaard oudergesprekken. Indien u behoefte heeft aan een gesprek met de mentor van uw kind, dan horen wij dit graag, en plannen wij dit in voor u.