Kindercentrum
Nijntje Pluis

Veiligheid en gezondheid

Hygiëne en veiligheid staan bij ons voorop. Binnen Nijntje Pluis is een preventiemedewerker aangesteld die deze twee punten controleert en zo nodig bijstelt. Zij is verantwoordelijk om alles vast te leggen en actueel te houden. Ook draait zij binnen de groepen mee om te kijken hoe er gewerkt wordt met betrekking tot hygiëne en veiligheid. Als het nodig is zal zij de leidsters hierin sturen. Onze leidsters werken volgens de voorgeschreven algemene hygiëne code.

Alle groepen zijn ingericht volgens de veiligheidsnormen die hiervoor staan. In ons pedagogisch beleid wordt hier veel aandacht aan besteed. Enkele veiligheidspunten die in ons beleid staan zijn:

  • Onze leidsters drinken geen koffie en thee op de groep maar houden in een aparte ruimte pauze.
  • Onze buitenspeelruimten zijn afgebakend.
  • Onze onderhoudsman is aanwezig, zodat eventuele spoedreparaties direct uitgevoerd kunnen worden en de veiligheid van uw kind gegarandeerd blijft.