Kindercentrum
Nijntje Pluis

Vormen van opvang

Tarieven en opvangvormen kinderopvang 2019

Kinderdagopvang valt onder de Wet Kinderopvang en komt daarmee in aanmerking voor kinderopvangtoeslag. In onderstaand schema vindt u de contractvormen die mogelijk zijn.

In de kinderopvang werken wij met dagdelen. Een dagdeel is vijf uur en een kwartier.

Contractvormen kinderopvang
52-weken contract:
Kinderdagopvang op vaste dagen, of flexibele opvang gedurende het hele jaar (inclusief vakantieopvang).
Afname per dag is mogelijk op basis van 1 dagdeel, dagdeel plus een verlengt uur of 2 dagdelen.
 
Vaste opvang* € 7,96 per uur minimale afname 1 dagdeel per wk.
Flexibele opvang** € 8,30 per uur minimale afname 1 dagdeel per wk.

* Ruilen van feestdagen is mogelijk.
**Flexibele aantal dagdelen moeten in de zelfde maand worden gebruikt, niet gebruikte dagdelen komen daarna te vervallen.

Schoolwekencontract:
Dagopvang op vaste dagen gedurende schoolweken. U kunt daarnaast natuurlijk in de vakantieweken altijd incidenteel opvang aanvragen d.m.v. een strippenkaart.

Vaste opvang € 7,96 per uur minimale afname 2 dagdelen per wk.

Bij vaste opvang is verlenging mogelijk met maximaal 1 uur.
* Ruilen van feestdagen is niet mogelijk.
Flexibel afnemen is niet mogelijk

VVE-activiteiten contract:
Is op basis van vaste opvang tijdens schoolweken en geldt voor peuters tussen de 2 en 4 jaar, zij bezoeken 2 keer in de week de VVE activiteiten. VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de opvang wensen.

Vaste opvang € 7,96 per uur afname is op basis van 2 dagdelen per week
 

VVE-activiteiten op basis van subsidieplaats:
Als een ouder niet in aanmerking komt voor tegemoetkoming van de overheid kan deze ouder gebruik maken van een subsidieplaats op basis van schoolweken, ouder dient een verklaring te ondertekenen dat zij geen recht hebben op tegemoetkoming.

Vaste opvang € 2,00 per uur afname is 10 uren per wk, de eigen bijdrage is € 2,-- per uur..
 

Strippenkaart:
Ouders die zo nu en dan extra opvang nodig hebben kunnen gebruik maken van de strippenkaart, de afname is per dagdeel en de strippenkaart bestaat uit minimaal 10 dagdelen. Aanvragen van opvang via de strippenkaart gaat op basis van plaatsingsmogelijkheden.
Deze kaart kun je aanvragen via formulieren of klik op de volgende link aanvraag strippenkaart

Strip € 8,96 per uur afname is per strip
 
 

Contractvormen buitenschoolse opvang BSO

Schoolwekencontract:
De weken dat u opvang heeft zijn in de schoolweken,(in de basisschoolvakanties heeft u geen opvang).
Minimale afname voorschoolse is 1 uur per week.
Minimale afname naschoolse opvang is 2 uur per week.
De opvang is altijd aansluitend na of voor schooltijd en afname is op basis van hele uren.

Vaste opvang € 7,24 per uur
Flexibele opvang* € 7,68 per uur
Ruilen van feestdagen is niet mogelijk met een BSO schoolwekencontract.
*Flexibele aantal uren moeten in de zelfde maand worden gebruikt, niet gebruikte uren komen daarna te vervallen.
 

Vakantie contract:
Is op basis van vaste opvang tijdens alle schoolvakanties van de basisschool, tevens vallen studiedagen ook onder deze contractvorm, gebruik maken van opvang op studiedagen moet d.m.v. formulier aanvraag opvang studiedag.

Vaste opvang € 7,24 per uur minimale afname 5 uren per wk.
Flexibele opvang* € 7,68 per uur minimale afname 5 uren per wk.
*Flexibele aantal uren moeten in de zelfde vakantieperiode worden gebruikt,
niet gebruikte uren komen daarna te vervallen.


Strippenkaart:
Ouders die zo nu en dan extra opvang nodig hebben kunnen gebruik maken van de strippenkaart, de afname is per strip van 5 uren en de strippenkaart bestaat uit minimaal 10 dagdelen. Aanvragen van opvang via de strippenkaart gaat op basis van plaatsingsmogelijkheden.
Deze kaart kun je aanvragen via formulieren of klik op de volgende link aanvraag strippenkaart

Strip € 8,96 per uur afname is per strip
 

Buitenschoolse opvang tijdens schoolweken is altijd aansluitend na schooltijd.

Neem ook kennis van onze algemene- en leveringsvoorwaarden.

 

Opvang toeslag
In veel gevallen betaalt u slechts een gedeelte van deze opvangkosten. Op www.toeslagen.nl kunt u kijken of u in aanmerking komt voor deze toeslag. Als u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u van de Belastingdienst maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in de vorm van kinderopvangtoeslag. Deze kunt u aanvragen via bovengenoemde website. Wij adviseren u de toeslag aan te vragen vanaf het moment dat u het plaatsingscontract van ons ontvangt.

Wij kunnen voor u ook een proefberekening maken, neem hiervoor contact met ons op gebruik hiervoor het contactformulier.