Kindercentrum
Nijntje Pluis

Wennen

Nieuwe geluiden, geuren en gezichten – ieder kind moet wennen aan alle indrukken die een andere omgeving met zich meebrengt. En misschien u ook wel. Want uw kind de eerste dag naar de kinderopvang? Dat is een nieuw avontuur.

Nadat u, uw kind ingeschreven hebt bij ons ontvangt u een uitnodiging voor een wenmoment. U kunt tijdens dit wenmoment kennis maken met de leidsters van uw kind. Daarnaast is er ruimte om met de leidster van uw kind de eventuele bijzonderheden, voedingsschema’s en etc. door te spreken. Indien u het leuk vindt mag u nog even blijven binnen de groep. Ons advies is wel om daarna afscheid te nemen van uw kind zodat uw kind even kan wennen om alleen bij ons te zijn. Mocht een wenmoment niet voldoende zijn, dan plannen we samen met u wat extra gratis wenmomenten in.

Binnen elke groep staat een vast team met vaste medewerkers. Wij streven ernaar dat de groep zoveel mogelijk gedraaid wordt door het eigen team. Indien een leidster een calamiteit, ziekte of vakantie heeft kan het voorkomen dat er een andere leidster van ons op de groep staat. Wij proberen indien dit voorkomt dat deze leidster zoveel mogelijk samen met een vaste leidster op de groep staat. Wij streven ernaar om de overgang van thuis naar Nijntje Pluis zo goed mogelijk te laten verlopen, zodat uw kind met veel plezier bij ons komt.

Aan de overgang van de baby naar de peutergroep schenken wij veel aandacht. Wij kijken goed of uw kind eraan toe is om naar de volgende groep over te gaan en zullen dit met u bespreken. In overleg met u gaat uw kind op meerdere momenten wennen bij de volgende groep. Het wennen gaan wij steeds meer uitbreiden totdat uw kind gewend is binnen de nieuwe groep.
Vooraf kunt u samen met uw kind een kijkje gaan nemen binnen de nieuwe groep. De leidster van de groep zal u het een en ander vertellen over het reilen en zeilen binnen de nieuwe groep.