Wijziging telefoonnummer(s)

De wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk worden verwerkt worden in de administratie.