Kindercentrum
Nijntje Pluis

Ziek zijn

Wanneer de pedagogisch medewerker vermoedt dat uw kind zich niet goed voelt zal zij het extra gaan observeren. Onze pedagogisch medewerker zal geen diagnose stellen, maar zij kan wel beslissen of uw kind op de groep kan blijven, of u ingelicht moet worden of dat er direct een arts ingeschakeld moet worden.
Als uw kind thuis al een beetje ziek is mag u hem bij ons brengen. Wel vinden wij het erg belangrijk dat een ziek kind voldoende rust krijgt. Als wij het niet meer verantwoord vinden om uw kind op de kinderopvang te laten of als dit ten koste gaan van de gezondheid van andere kinderen dan zullen wij u vragen om uw kind op te halen. Indien uw kind een kinderziekte heeft opgelopen dan vragen wij u dit te melden bij één van de leidsters. In overleg wordt er dan naar een passende oplossing gezocht. In de meeste gevallen kan het kind gewoon blijven, omdat de incubatietijd (=besmettingsgevaar) reeds daarvoor heeft plaatsgevonden.
Als binnen de locatie een kinderziekte aanwezig is, dan wordt u middels de informatieborden bij de ingang hierop gewezen. Mocht er een ziekte heersen waarvan wij vinden dat u eerder geïnformeerd over moet worden dan zullen wij dit doen middels een e-mail. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u altijd bij de pedagogisch medewerker informeren of bij de leidinggevende van de locatie.

Wij hanteren de adviezen die landelijk gegeven worden met betrekking tot zieke kinderen. Een handige app om te downloaden is de “KIDDI app”. De informatie die in deze app staat volgen wij.

Indien u uw kind op de dag zelf af meldt door ziekte dan is het helaas niet mogelijk om de uren in te halen. Indien u uw kind een dag van te voren schriftelijk afmeldt (via de formulieren op onze website) dan mag u de uren binnen een maand opnieuw inplannen.